Parlament przywrócił skrócony czas pracy dla osób z niepełnosprawnością

Parlament przywrócił skrócony czas pracy dla osób z niepełnosprawnością

10 czerwca br. Sejm RP uchwalił zmianę w ustawie o rehabikitacji przywracającą skrócony czas pracy dla osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Oznacza to, że osoby te będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ten krótszy czas pracy wynika z mocy prawa, nie będą zatem wymagane żadne zaświadczenia.
Podobny do rządowego projekt przygotował wcześniej Senat i w maju skierował go do Sejmu. Rząd jednak zaopiniował go negatywnie, uznając, że zawiera on nadmierną regulację.

Przyjęta ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.
– Wyrok TK trzeba wykonać, ale cały czas aktualne pozostają wątpliwości, czy to uprawnienie sprzyja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, czy może jest jednym z powodów, dla których firmy wolą płacić kary na PFRON, niż zatrudniać takich pracowników – mówił Sławomir Piechota, poseł PO 9 czerwca w trakcie dyskusji w Sejmie.
Jan Zając Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w taki sposób komentuje zmianę: – Nie kwestionujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywrócenia przez Sejm skróconej normy czasu pracy. Uważamy jednak, że nie można zwiększać kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych i jednocześnie obniżać dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Tak jak to uczyniono kilka miesięcy temu. Trzeba pamiętać, że brak spójnej polityki państwa w zakresie wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest korzystny oraz może w znaczący sposób pogarszać sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki Trybunał Konstytucyjny dał na przygotowanie nowych przepisów. Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.
Senat 12 czerwca jednogłośnie poparł tę ustawę; głosowało 77 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu. Została ona skierowana do podpisu przez prezydenta.
piotrr
Data publikacji: 12.06.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również