Ponad 220 mln zł na ekonomię społeczną

Minął pierwszy rok funkcjonowania ustawy o ekonomii społecznej. W całej Polsce powstało ponad 800 przedsiębiorstw społecznych. Łączna wysokość wsparcia osiągnęła kwotę 222 mln zł.

30 października 2022 r. weszła w życie ustawa o ekonomii społecznej, która jest swoistą mapą drogową dla wszystkich instytucji tworzących ten sektor.

Realizacją usług społecznych zajmują się w Polsce przede wszystkim przedsiębiorstwa społeczne, wywodzące się lokalnych społeczności i znające najlepiej lokalne potrzeby. Ich działalność oparta jest na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do tych usług.

Ponad 40 proc. przedsiębiorstw społecznych łączy cel realizacji usług społecznych z reintegracją osób wykluczonych. W ciągu pierwszego roku wdrażania ustawy o ekonomii społecznej zarejestrowano ponad 800 przedsiębiorstw społecznych. Rekomendację resortu uzyskało 56 ośrodków wsparcia, które gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Łącznie na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w ostatnim roku przeznaczono kwotę 222 mln zł.

Nowym programem uzupełniającym wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych jest Program Przedsiębiorstwo Społeczne Plus. Przeznaczono na ten cel 22 mln zł. Umożliwia on dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, ale też wsparcie na pokrycie kosztów bieżących, np. obsługi prawnej i księgowej czy promocji oraz pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach programu zostało dofinansowanych ponad 600 wniosków złożonych przez przedsiębiorstwa społeczne.

Dzięki przyjęciu ustawy o ekonomii społecznej możliwe było również uruchomienie wsparcia w wysokości ok. 200 mln zł w ramach programu resortowego pn. Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025 w Krajowym Planie Odbudowy i zwiększenia Odporności (KPO). Wsparcie na realizację przedsięwzięć otrzymało 1141 podmiotów ekonomi społecznej. Środki pozwolą na wspieranie działań modernizacyjnych w podmiotach ekonomii społecznej m.in. na zwiększenie skali działalności, zmianę branży i zwiększenie obrotów finansowych.

Info: MRiPS, oprac. rhr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 27.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również