Poznaliśmy laureatów konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022

Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” z Moszczenicy zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022. Laureatów poznaliśmy w trakcie uroczystej gali Konkursu, która odbyła się 25 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wzięli w niej udział m.in. wicemarszałek Łukasz Smółka i radne województwa Marta Mordarska i Agnieszka Zając.

Fundacja „Wyjdź z domu” została wyróżniona za stworzenie oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przemyślane, kompleksowe działania na rzecz osób niesamodzielnych, które przynoszą stabilność przychodów i zatrudnienia oraz umożliwiają realizację misji społecznej fundacji.

– Dzisiaj szczególnie potrzebujemy solidarności i wspólnotowego spojrzenia na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze. Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w znakomity sposób dostrzega inicjatywy, które odwołują się do tych wartości – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 przyznano Spółdzielni Socjalnej Czystość z Sękowej. Doceniono ją za konsekwentne inwestycje w kwalifikacje pracowników oraz park maszynowy skutkujące rozwojem usług na rzecz społeczności lokalnej.

W kategorii Debiut Roku 202 zwyciężyła Fundacja Razem dla Życia z Proszowic. Kapituła doceniła wykorzystanie przez nią potencjału branży rehabilitacyjnej oraz aktywizację osób niedowidzących i niewidomych.

Tytuł Podmiot Reintegracyjny Roku otrzymał  Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół OGNISKO za wieloaspektową współpracę w środowisku lokalnym na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej.

W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej kapituła wyróżniła gminę Stary Sącz za szerokie włączenie organizacji pozarządowych w działania mające na celu budowę społecznie odpowiedzialnego terytorium poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej.

Laureatem w kategorii Biznes Przyjazny Ekonomii Społecznej w Małopolsce otrzymały firmy UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. oraz  Herbewo International S.A.

Nagroda publiczności trafiła do Spółdzielni Socjalnej „Albert” z Chełmka, która zdobyła najwięcej głosów w internetowym plebiscycie organizowanym na stronie www.lider2022.pl.

– Ideą wydarzenia jest kreowanie dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowanie prestiżu przedsiębiorstw społecznych. W plebiscycie są nagradzane firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Jako samorząd województwa dostrzegamy je i z radością je nagradzamy – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Kapituły Decyzyjnej Konkursu.

Organizacja konkursu nie byłaby możliwa bez zaangażowania wrażliwych i aktywnie działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej partnerów strategicznych: Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. – sponsora nagrody głównej oraz firm Bank Gospodarstwa Krajowego, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Airport Kraków – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Związek Lustracyjny Spółdzielni, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

***
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa Witold Kozłowski. Przedsięwzięciu patronowali również: Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, TVP Kraków, Radio Kraków oraz Glos24.

Info i fot. malopolska.pl

Data publikacji: 25.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również