Praca? Jestem na TAK

Praca? Jestem na TAK

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego. Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy m.in. w branży usług hotelarskich, finansowo-ubezpieczeniowych oraz pokrewnych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Szkolenia zawodowe – agent ubezpieczeniowo-finansowy, obsługa recepcji, profesjonalna obsługa klienta, podstawy e-marketingu, kurs języka obcego z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną.
2. 3-miesięczne staże zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 910 zł/m-c)
3. Indywidualne wsparcie psychologa, trenera pracy i pośrednika pracy.
4. Warsztaty doradztwa prawnego.
5. 6-dniowe wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące (organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie).
6. Możliwość udziału w grupie wsparcia.
7. Pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie w jego utrzymaniu.
8. Pomoc asystenta (tłumacz języka migowego, asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, itp).
9. Zwrot kosztów dojazdu na ww. szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niezatrudnione, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego (gł. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych – i okolice), a także mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu rozpocznie się w lutym br. (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na www.kson.pl) , jednak organizatorzy proszą osoby chętne o przesłanie już dziś krótkiej informacji o sobie (wraz z danymi kontaktowymi) na adres:koordynator@kson.pl.

Projekt potrwa do lutego 2018r., przewiduje się, że w tym czasie zostanie zaktywizowanych co najmniej 128 osób z niepełnosprawnością, z czego min. 33 proc. podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Projekt: „Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami współfinansowany jest ze środków PFRON.
pr
Data publikacji: 12.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również