Pracodawcy pod lupą PFRON

Urzędnicy PFRON przeprowadzają kontrole pracodawców osób niepełnosprawnych zarówno na rynku otwartym i chronionym.

Kontrola obejmuje głównie dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, szczególnie więc sprawdzane są orzeczenia o niepełnosprawności, gdyż rodzaj niepełnosprawności warunkuje kwotę dofinansowania. Inspektorzy PFRON sprawdzają czy osoby niepełnosprawne były zatrudnione na umowę o pracę, porównują także listy płac, przelewy na konta pracowników oraz regulaminy wynagrodzeń obowiązujące w firmie. Umożliwi to sprawdzenie jakie faktycznie wynagrodzenia zostały wypłacone pracownikom i czy dofinansowania zostały obliczone prawidłowo.

Szczególnym przypadkiem są firmy świadczące usługi z zakresu ochrony mienia, które zatrudniają m.in. emerytowanych wojskowych lub policjantów, mających zaświadczenia o niepełnosprawności wydane przez resortowe komisje lekarskie. Zgodnie z przepisami ważne są tylko zaświadczenia wydane do końca 1998 r. Od 1 stycznia 1999 r. takie osoby musiały się zgłaszać do powiatowych lub miejskich zespołów orzekania o niepełnosprawności. Wielu przedsiębiorców nie wiedziało o tym i posługiwało się nieprawidłowymi orzeczeniami. W takich przypadkach będą musieli zwracać kwoty dofinansowania.
Szacuje się, że w pierwszym półroczu tego roku przeprowadzonych zostanie ponad tysiąc kontroli u pracodawców korzystających ze środków Funduszu.

Jotka

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również