Program działań na rzecz niepełnosprawnych przyjęto w Rudzie Śl.

Program działań na rzecz niepełnosprawnych przyjęto w Rudzie Śl.

Zdaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności liczba osób z niepełnosprawnością w Rudzie Śląskiej wzrasta. W 2015 r. wydano ponad 3,5 tys. orzeczeń o niepełnosprawności. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011r. ich łączna liczba w tym mieście wynosiła 10 257 osób.

Radni Rudy Śląskiej uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami przyjęli „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem na lata 2016-2020″, który będzie realizowany w ciągu najbliższych pięciu lat. Zawiera on ponad 40 projektów realizowanych w różnym obszarze działalności.

Planowana jest rozbudowa ogrodu sensorycznego przy Szkole Życia, budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym, likwidacja barier architektonicznych, zajęcia rehabilitacyjne czy organizacja imprez kulturalnych i sportowych, m.in. Olimpiady Zdrowia, czy turnieju piłki nożnej szkół specjalnych Rudy Śląskiej i miast ościennych, a także przygotowanie śląskiego jubileuszu 25-lecia edukacji integracyjnej.

W planie jest też prowadzenie lokalnego portalu internetowego informującego m.in. o świadczeniach, dotacjach i zasiłkach, a także o zajęciach edukacyjnych i dostępie do terapii.

Uwzględniono również wspieranie działającego od 2004 r. Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej, który zatrudnia prawie 90 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Miasto już ma doświadczenie w działaniach na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W 2000 roku przyjęto „Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Integracji ze Społeczeństwem „Miasto przyjazne niepełnosprawnym”. O tym, że poważnie potraktowano to przedsięwzięcie niech świadczy fakt, że z początkowo zakładanych 44 projektów, ostatecznie zrealizowano 70.

sza
Data publikacji: 10.02.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również