Projekt Trener pracy – zaproszenie na konsultacje społeczne

Projekt Trener pracy - zaproszenie na konsultacje społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii realizuje innowacyjny projekt „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, poprzez wypracowanie wytycznych dotyczących świadczenia usług przez trenera pracy, jako jednego ze sposobu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Produktem finalnym projektu będą narzędzia standaryzujące procedury:

– naboru,

– szkolenia,

– monitorowania,

– zarządzania pracą trenera pracy,

Realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla osób niepełnosprawnych, ale jest także niezwykle ważna dla ich otoczenia, szczególnie dla instytucji publicznych powołanych do wspierania aktywizacji zawodowej. Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli:

– samorządów

– publicznych służb zatrudnienia

– instytucji zrzeszających pracodawców

– organizacji pozarządowych

Spotkania odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Rzeszowie, dzięki czemu macie Państwo możliwość wybrania dogodnej dla siebie lokalizacji. Wypracowane podczas tych wspólnych spotkań rozwiązania i procedury docelowo zostaną wprowadzone do naszego systemu prawnego i będą miały istotny wpływ na proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i tym samym także na Państwa pracę.

Spotkania dla przedstawicieli samorządów:

–  12 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

–  25 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Orbis SA Nowotel Gdańsk Centrum, ul. Pszenna 1, Gdańsk

–   3 lipca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Hotel Śląsk,  ul. Oporowska 60, Wrocław

–  17 lipca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Icam House Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Spotkanie dla przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia:

–   13 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Golden Floor Plaza,  al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

–   26 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Orbis SA Nowotel Gdańsk Centrum ul. Pszenna 1, Gdańsk

–   4 lipca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Hotel Śląsk ul. Oporowska 60, Wrocław

–   18 lipca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Icam House, Al. T. Rejtana 1, Rzeszów

Spotkanie dla przedstawicieli instytucji zrzeszających pracodawców:

–   20 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Golden Floor Plaza al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

–  24 czerwca 2013 r. godz. 10:00-16:00, Hotel Śląsk ul. Oporowska 60, Wrocław

Prosimy o odsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w formie skanu mailem na adres: biuro@popon.pl, lub faksem na nr 52 373 11 75. Informacje pod numerem tel. 22 620 32 02.

Odrębnie zaplanowano cykl konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędą się w następujących terminach miejscach:

– 15 lipca 2013, Hotel Campanile, ul. Ślężna 28, Wrocław

– 22 lipca 2013, Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa

Uprzejmie prosimy o indywidualne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie skanów na adres: natalia.bukowska@pfon.org do dnia 30.06.2013 do godz. 10.00.

Wstępna wersja wytycznych dla trenera pracy ukaże się po 10 czerwca br. na stronie projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” (www.trenerpracy.eu).

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Info: PFRON, POPON, oprac. R.S.

Data publikacji: 14.06.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również