PZG zaprasza do testowania instrumentów wsparcia OzN na rynku pracy

Polski Związek Głuchych rozpoczął pilotaż nowych form wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem pilotażu jest sprawdzenie funkcjonowania zaproponowanych instrumentów, przed ostatecznym ich wdrożeniem do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Badania przeprowadzone w projekcie, wykazały konieczność zmiany obecnego systemu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, tak aby wsparcie trafiało bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością i w większym stopniu przyczyniało się do wzrostu aktywności zawodowej oraz utrzymania zatrudnienia. Ponadto istotne jest, aby oferowane instrumenty były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Polski Związek Głuchych prowadzi pilotaż następujących form wsparcia:

Instrument o nazwie Bon na Start to dodatek motywacyjny w postaci świadczenia finansowego, wspierającego aktywność zawodową osoby z niepełnosprawnością w pierwszym okresie pozostawania w zatrudnieniu. Bon na start przyznawany jest w odpowiednich cyklach i kwotach, zgodnie z wybranym wariantem:
wariant 1 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie co miesiąc przez okres 6 miesięcy od podjęcia zatrudnienia, – NABÓR 01.09.2022 r. – 30 09.2022 r.
wariant 2 – bon wypłacany w pierwszym miesiącu zatrudnienia następnie po 3 i po 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia, – NABÓR 01.08.2022 r. – 31 08.2022 r.
wariant 3 – NABÓR ZAMKNIĘTY
W ramach pilotażu można skorzystać z jednego wariantu bonu. Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje o wydatkowaniu otrzymanego świadczenia.

Instrument o nazwie Moje Dostępne Miejsce Pracy – to świadczenie przyznawane na zakup indywidualnie dopasowanego sprzętu, urządzeń i oprogramowania stanowiących wyposażenie stanowiska pracy, które osoba z niepełnosprawnością może wykorzystać na różnych stanowiskach u tego samego lub różnych pracodawców. Osoba z niepełnosprawnością sama decyduje jaki sprzęt, urządzenie, oprogramowanie może wspomóc jej mobilność i efektywność pracy – NABÓR GŁÓWNY ZAMKNIĘTY, planowany nabór dodatkowy w terminie 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

Instrument o nazwie Centrum Komunikacji – to wsparcie tłumacza polskiego języka migowego online dla osób z niepełnosprawnościami, które posługują się tym językiem w codziennej komunikacji. Wsparcie realizowane jest w obszarze rynku pracy. Osoba posługująca się polskim językiem migowym sama zdecyduje , kiedy potrzebuje usługi tłumacza polskiego języka migowego, w celu likwidacji barier komunikacyjnych- na rynku pracy. Świadczenie usługi odbywa się w czasie rzeczywistym. – realizacja od 01.10.2022 r. do 31.05.2023 r.

Zapraszamy osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje na temat instrumentów oraz Procedury naborów na poszczególne formy wsparcia znajdują się na stronie projektu: www.wlaczeniewylaczonych.pl

Kontakt:
e-mail: pilotaz.ww@pzg.org.pl
telefon: 724 565 060

Projekt ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider), w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych z siedzibą w Warszawie, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Info: Polski Związek Głuchych

Data publikacji: 11.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również