Rośnie rola osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Rośnie rola osób niepełnosprawnych na rynku pracy

W obliczu niekorzystnych zmian demograficznych w Europie zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się coraz ważniejszym elementem polityki rynku pracy - mówili uczestnicy środowej konferencji "Niepełnosprawność i praca - nowe perspektywy, nowe rozwiązania".

Konferencja zorganizowana przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową (BPCC) i Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) odbyła się w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett, otwierając spotkanie, zaznaczył, że jesteśmy świadkami bardzo niekorzystnych trendów demograficznych w Europie – starzejącego się społeczeństwa, spadku liczby urodzeń, zmniejszającej się liczy osób w wieku produkcyjnym.

Jak ocenił, wymaga to uelastycznienia rynku pracy. „Większość osób długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców, niepełnosprawnych przy odpowiednim wsparciu i dostosowaniu miejsca pracy może zostać zatrudniona. Nie trzeba nikogo przekonywać, jak zdolne, pracowite, lojalne są osoby niepełnosprawne. Warto pokazywać pracodawcom, że zatrudnianie ich jest opłacalne” – mówił ambasador.

Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik zaznaczyła, że w Polsce 72 proc. osób niepełnosprawnych pozostaje bierna zawodowo. Osoby niepełnosprawne w 2012 r. stanowiły 12,2 proc. polskiego społeczeństwa (4,7 mln) – osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym 8,4 proc. (2 mln) – powiedziała.

Podkreśliła, że demografia wymusza, by w tej grupie osób niezatrudnionych dostrzegać potencjał. Według prognoz wkrótce w Polsce udział procentowy osób powyżej 65. roku życia będzie jednym z najwyższych w Europie. Hernik dodała, że osoby w wieku powyżej 45 lat stanowią 83,7 proc. osób niepełnosprawnych.

John Crosbie z organizacji Outward Bound ocenił, że pracodawca, który nie bierze pod uwagę zatrudniania osób niepełnosprawnych, wyklucza dużą grupę osób utalentowanych, doświadczonych, z innowacyjnymi pomysłami. Zaznaczył, że przedsiębiorca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, buduje pozytywny obraz swojej firmy. „Jeśli blisko 18 proc. brytyjskiego społeczeństwa to niepełnosprawni klienci, budowanie wizerunku w ten sposób to dobry ruch” – powiedział.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że współczesne technologie umożliwiają znaczne niwelowanie barier związanych z niepełnosprawnością: wózek, który osoba niepełnosprawna może sama złożyć i włożyć do samochodu, komputery i telefony z funkcją transformacji tekstu, video tłumacze dla osób głuchych. „Pracodawcy często nie doceniają kompetencji osób niepełnosprawnych, roli nowoczesnej techniki w niwelowaniu skutków niepełnosprawności oraz systemu dopłat, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje firmom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością” – uważa prezes FAR Elżbieta Głogowska.

O korzyściach finansowych dla państwa płynących z rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej mówił z kolei były paraolimpijczyk Arkadiusz Jabłoński. Przypomniał, że rocznie ok. 500 osób w wyniku wypadku zostaje zmuszona do poruszania się na wózku inwalidzkim. Podkreślił, że renta inwalidzka wypłacana miesięcznie przez 10 lat przez państwo to koszt dla budżetu 96 tys. zł, pracująca osoba niepełnosprawna w tym samym czasie może wypracować 408 tys. zł dochodu. (PAP)

kno/ bno/ jbr/

Data publikacji: 30.10.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również