Rozstrzygnięto konkurs dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Rozstrzygnięto konkurs dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Znamy już laureatów konkursu w kategoraich: „Najlepsze praktyki w godzeniu roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością społeczną i zawodową" oraz „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami".

Jest to konkurs społeczny, niekomercyjny, promujący wspieranie przez samorządy i podmioty gospodarcze rodziców tych dzieci, a także aktywną postawę rodziców.
Kapituła złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu (Fundacja Imago, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego) wybrała laureatów nagród głównych oraz przyznała wyróżnienia w obu kategoriach.
Nagrodzone praktyki instytucji i organizacji pozarządowych oraz sylwetki „Rodziców na 5+” zostaną zaprezentowane na stronie projektu: www.pomocdlarodzicow.pl oraz www.bazadobrychpraktyk.org.pl
.
W kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” przyznano trzy równorzędne nagrody, które otrzymują:

– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie za projekt: „Matka niepełnosprawnego dziecka – chce pracować”
– Gmina Miasto Jasło / MOPS w Jaśle za projekt: Podprogram aktywności lokalnej dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci „Razem łatwiej” na lata 2013 – 2015
– PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej za program: „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma – poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych – przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

Przyznano również trzy wyróżnienia, które otrzymują:
– GRUPA ZPR – praktyka „Pomoc absolutna””
– ROPS w Krakowie – program: „Wczesne wspomaganie – Wspólne działanie”
– Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie – program: „Aktywni aktywizuję – wspieram – nie wyręczam”.

W kategorii: „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną” laureatami nagród głównych są:
– Alicja Bednarek
– Magdalena Muszyńska
– Vanessa Nachabe i Piotr Grzybowscy.

Przyznano też wyróżnienia, które otrzymują:
– Aleksandra Braun
– Agnieszka Kossowska
– Dariusz Mróz
– Anna Wrzecionko.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w ramach PO KL, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Info: FIRR, oprac. sza

Data publikacji: 26.03.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również