RPO w sprawie zwłoki w wydawaniu orzeczenia

RPO w sprawie zwłoki w wydawaniu orzeczenia

Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużającego się czasu oczekiwania na ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Obecnie wniosek o ponowne wydanie orzeczenia można złożyć najwcześniej na 30 dni przed upływem ważności poprzedniego, a określony w rozporządzeniu termin na jego wydanie nie jest dotrzymywany i niejednokrotnie wydłuża się poza ustalony kodeksem administracyjnym czas jednego miesiąca. W związku z taką sytuacją do rzecznika wpływa wiele skarg od osób z niepełnosprawnością lub rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy w przerwie między wydaniem orzeczeń nie otrzymują zasiłków co zaburza ich domowy budżet.

Ustalone terminy na złożenie wniosku, sposób powoływania członków zespołów ds. orzekania oraz terminy i sposób zaskarżania orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespołu budzą wątpliwości rzecznika odnośnie ich konstytucyjności.

 

Również przy refundacji składek z PFRON osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z obecną interpretacją przepisów  zaprezentowanych przez pełnomocnika rządu a stosowaną przez Fundusz jest narażona na straty. Osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem, nie otrzymuje częściowej refundacji środków, które musi zapłacić z tytułu ubezpieczenia społecznego za okres, w którym istniała niepełnosprawność, a jedynym powodem jej nie uzyskania jest zwłoka w wydaniu orzeczenia. Według rzecznika refundacja nie powinna być uzależniona od daty wydania orzeczenia, na którą osoba niepełnosprawna nie ma wpływu.

 

J.K.

 

Data publikacji: 18.02.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również