Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych

Większość zaproponowanych przepisów miałaby wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy.Senat chce, żeby warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej oraz centra i kluby integracji społecznej mogły być stroną umowy dotyczącej konsorcjum spółdzielczego.

Taką poprawkę senatorowie 6 grudnia przyjęli do ustawy zwiększającej wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiającej zakładanie takich placówek. Poprawkę, którą przegłosował Senat, zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, ale jej celem jest ich społeczna i zawodowa integracja. W związku z tym spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Rozwiązania ustawy o spółdzielniach, którą zajmował się Senat, dopuszczają również używanie w obrocie skrótu „Sp.s.”. „Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się (przez spółdzielnie socjalne – red.) w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwiązań przyjętych dla spółek prawa handlowego” – czytamy w uzasadnieniu.
Przepisy ustawy przewidują obniżenie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Nowe spółdzielnie będą miały jednak obowiązek, aby pozostały skład członkowski był uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. W ustawie zapisano też, że członkami spółdzielni muszą być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Ustawa, której projekt przygotowało MRPiPS przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30. roku życia i po ukończeniu 50 lat będą mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwiązania przewidują także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, m.in. do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostającego w zatrudnieniu) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Przepisy przewidują również większe wsparcie z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe przepisy umożliwią praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w WTZ)
Zgodnie z ustawą większość zaproponowanych przepisów miałaby wejść w życie trzy miesiące po ogłoszeniu ustawy. (PAP)
at /, oprac. sza

Data publikacji: 06.12.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również