Spotkanie sieciujące ZAZ

Otwarta dyskusja, wielkie zaangażowanie i konkretne rezultaty - tak można podsumować I Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności Zawodowej. Zostało ono zainicjowane i zorganizowane przez wielkopolskie Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Dymaczewie pod Poznaniem. Udział wzięło ponad 60 osób z większości (ok.70 proc.) ZAZ w Polsce. Reprezentowane były niemal wszystkie województwa.

W czasie trzydniowych obrad przeanalizowano wspólne problemy i wyznaczono kierunki wspólnych działań. Już pierwszego dnia uczestnicy zaproponowali, by spotkanie przekształcić w zjazd założycielski związku, którego nazwę – po dyskusji – ustalono w brzmieniu „Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych”, w skrócie: Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ). Ustalono cele działania ZPZAZ, przedyskutowano i przyjęto statut, wybrano zarząd Związku (prezesem został kierownik ZAZ Gołaszewo Tadeusz Synoracki) i grupę roboczą, pracującą nad jego rejestracją. Drugiego dnia w spotkaniu uczestniczył poseł na sejm RP Tadeusz Tomaszewski – dyskutowano najpilniejsze zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby ZAZ najefektywniejsze funkcjonowanie. Poseł zwracał uwagę na liczne regulacje, które w ostatnich latach weszły do polskiego prawa, a których wdrażanie przebiega bardzo powoli (jak zastosowanie klauzul społecznych w postępowaniach przetargowych). Uczestnicy zgodnie ocenili te trzy dni wspólnej pracy jako niezwykle intensywne i owocne.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również