Stanowisko Pracodawców RP

Stanowisko Pracodawców RP

Zawieszanie dofinansowań dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne powinno być ostatecznością popartą kompleksową i rzetelną analizą ich kondycji finansowej. Jeśli taką decyzję podejmie się pochopnie - może to oznaczać zniszczenie firmy, która daje pracę niepełnosprawnym - podkreślają Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

pracodawcyrp

Z najnowszych informacji wynika, że już kilkuset firmom zatrudniającym tysiące osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wstrzymał dofinansowania do wynagrodzeń. Dopadł je tzw. wzór Altmana – czyli skomplikowany system, który pozwala określić kondycję finansową firmy, a także przewidzieć, czy grozi jej upadłość. Od wyniku tego testu zależy, czy firma dostanie dofinansowanie. Pomoc ze środków funduszu nie może zostać bowiem wypłacona pracodawcy, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub jest zagrożony utratą płynności finansowej. – Niestety mamy liczne sygnały od firm, że system ten zupełnie nie jest dostosowany do polskich warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i wiele firm, których kondycja finansowa wcale nie jest najgorsza, traci dofinansowania – mówi Magdalena Janczewska, ekspert ds. społeczno – gospodarczych Pracodawców RP.

Czasem do wstrzymania dofinansowania wystarczy to, że firma wzięła kredyt na nowe inwestycje, albo nie dosłała jakiegoś dokumentu, który był potrzebny do analizy kondycji firmy. – Oczywiście reguła, że nie powinno się wspierać finansowo upadających przedsiębiorstw i marnować publicznych pieniędzy jest jak najbardziej słuszna, ale problemem jest to, że już w trakcie samego prześwietlania firmy wstrzymuje się wsparcie, a czasem taki proces trwa nawet kilka miesięcy – mówi Janczewska. Nawet jeśli w efekcie, okaże się, że firma spełnia jednak kryteria, to wielomiesięczna utrata dofinansowania dla wielu firm może oznaczać znaczne pogorszenie się warunków. – Absurd tej całej sytuacji polega właśnie na tym, że w chwili zawieszania dofinansowania firma mogła wcale nie być w złej kondycji finansowej. Jednak już po paru miesiącach jej płynność może być zagrożona i będzie wręcz musiała zwalniać niepełnosprawnych pracowników, a nawet ogłosić upadłość – dodaje Janczewska.

Dlatego w ocenie Pracodawców RP PFRON powinien wstrzymywać wypłaty dopiero, gdy zakończy proces ustalania kondycji finansowej firmy. – Samo rozpoczęcie takiej procedury wyjaśniającej nie powinno owocować tak drastycznym rozwiązaniem. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby działało w Polsce jak najwięcej firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, a w momencie gorszej koniunktury powinniśmy je chronić i wspierać – uważa Janczewska.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również