Sukces, czyli samozagłada systemu

27 września br. w siedzibie firmy 4EverNet w Katowicach odbyło się kolejne z cyklu ośmiu spotkań organizowanych przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w ramach kampanii konsultacyjnej dotyczącej zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W zamierzeniu miała to być konsultacja i wymiana poglądów z parlamentarzystami oraz przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej. Na zaproszenie przewodniczącego Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON, Tomasza Jakubca odpowiedzieli posłowie na Sejm Anna Śliwińska i Marek Plura. W debacie uczestniczyli też m.in. Gabriela Magdziorz, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach i Stefania Gowda, pełnomocnik prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych,

Tematem zasadniczym spotkania była kwestia różnicowania wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom, co planuje parlament poprzez zapisy w nowej ustawie. Poseł Marek Plura, jako przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaprezentował w skrócie projekt tych zmian.

– W czasie ostatnich dwóch lat zatrudnienie znalazło ponad 60 tys. – dla osób niepełnosprawnych – powiedział poseł Plura. To więcej o jedną czwartą, co spowodowało jednocześnie wzrost kwot dofinansowań przekazywanych przez PFRON dla pracodawców zatrudniających te osoby, a zarazem spadek wpływów od pracodawców ich nie zatrudniających.

I tak miało być! Ten system od początku zaprogramowany był na samozagładę, tyle że nikt nie brał na serio możliwości osiągnięcia sukcesu jaki teraz nadszedł. Zapewne z tego powodu obok rzetelnych przedsiębiorców, powstały też firmy nierynkowe, które istnieją tylko dzięki dotacjom z PFRON. Ich czas się kończy, ale rewolucji nie będzie.

Zmniejszenie wsparcia dla pracodawców zaplanowaliśmy aż na trzy lata, żeby firmy mogły się przystosować i przebranżowić, gdy zajdzie potrzeba. Wszystko po to, aby więcej środków trafiało do samorządów i organizacji pozarządowych, a za ich pośrednictwem wprost do osób niepełnosprawnych.

Nie obawiam się też znacznego spadku zatrudnienia. Paradoksalnie pomógł tu kryzys gospodarczy. Firmy płacące kary na PFRON za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych, szukając oszczędności, zaczęły je zatrudniać, przekonując się jednocześnie, że to dobrzy i lojalni pracownicy. Statystyki potwierdzają, że ta tendencja jest nadal silna – podsumował.

Uczestnicy spotkania nie podzielili optymizmu posła Plury. Ich zaniepokojenie wzbudziły plany zmniejszenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, likwidacja zwolnień i ulg podatkowych dla zakładów pracy chronionej oraz plan likwidacji dofinansowań dla niepełnosprawnych emerytów ze stopniem umiarkowanym i lekkim. Podkreślano, że zmiany te mogą mieć daleko idące, negatywne skutki dla rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Zaprezentowano również stanowisko POPON w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji, nie tylko przedstawiając argumenty przeciwko planowanym zmianom, zgłaszając również propozycje konstruktywnych rozwiązań.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również