Tylko dwa formularze do PFRON

Aby otrzymać dofinansowanie do płacy osób niepełnosprawnych, firmy będą składały do PFRON wniosek o wypłatę (symbol Wn-D) oraz informację o stanie zatrudnienia, wynagrodzeniach i stopniach niepełnosprawności pracowników. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku, a wynikają z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Dotychczasowe przepisy wymagały składania kilku innych zaświadczeń.

Po otrzymaniu wniosku i informacji od pracodawcy PFRON sprawdzi je oraz ustali, czy wnioskodawca nie posiada wymagalnych należności wobec Funduszu. W ciągu 14 dni pieniądze powinny zostać przelane na rachunek bankowy pracodawcy.

Formularze można składać zarówno w wersji pisemnej, jak i elektronicznej, choć niestety w tym drugim przypadku trzeba spełnić dodatkowe obowiązki.

Inne propozycje zmiany aktów wykonawczych to projekt rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Wynika z niego, że niepełnosprawni prowadzący własną firmę będą musieli co miesiąc złożyć tylko jeden wniosek (Wn-U-G) o zwrot opłaconych już składek emerytalnych i rentowych. Formularz taki musi być przekazany PFRON do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek.

Z kolei niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika będzie musiał złożyć do funduszu wniosek o symbolu Wn-U-A. Wszystkie ogólne dane na swój temat trzeba będzie przekazać tylko przy składaniu wniosku o refundację po raz pierwszy.

 

Jumar

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również