Uproszczenie dla prowadzących działalność gospodarczą

W styczniu 2011 roku PFRON w porozumieniu z UOKiK zmienił zasady ubiegania się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców z niepełnosprawnością, w ramach pomocy de minimis. 

Od okresów sprawozdawczych przypadających w 2011 r. osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą dołączają do wniosku WN-U-G „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" tylko jeden raz w roku - nie tak jak dotychczas co miesiąc - nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału, a także w przypadku zmiany danych w formularzu.

Zmiana ma uprościć refundację składek na ubezpieczenie społeczne i ograniczyć liczbę załączników, których brak powodował zawieszenie wypłaty. 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji składanie „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" drogą elektroniczną będzie możliwe dopiero od marca 2011 r.

Każde uproszczenie procedur to dobra wiadomość. Należy jednak przypomnieć o złej: zgodnie ze znowelizowaną w 2010 roku ustawą o rehabilitacji kwoty refundacji tych składek zmaleją od 1 czerwca br. do 60 proc. dotychczasowych kwot w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i do 30 proc. - osób ze stopniem lekkim.

(rhr)
Data publikacji: 20.01.2011 r.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również