Warunki chronione, czy otwarty rynek pracy?

- na to pytanie próbowali odpowiedzieć goście konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i Konińską Izbę Gospodarczą 7 grudnia 2007 r.

Jej celem było przekazanie informacji o formach i metodach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem nowych przepisów. Fundacja PODAJ DALEJ na co dzień przekonuje, że osoby niepełnosprawne chcą i z powodzeniem mogą pracować i konkurować z osobami pełnosprawnymi na otwartym rynku pracy.

Podczas konferencji pracodawcy otrzymali informacje o tym, co mogą zyskać zatrudniając te osoby. Maria Wiatrowska z MOPS w Koninie przedstawiła praktyczną wiedzę na temat dofinansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych i przystosowania stanowisk pracy, w świetle ustawy o rehabilitacji, ze szczególnym zaakcentowaniem zmian, które czekają nas od nowego roku.

Dariusz Wilczewski – prawnik, operując przykładami, zwrócił uwagę na aspekty szczególnie ważne z punktu widzenia pracodawcy. Zobowiązał się również, jako radny miasta Konina do zwrócenia większej uwagi Radzie na potrzebę zawodowego aktywizowania niepełnosprawnych mieszkańców.

Powiat Koniński reprezentowała, dyrektor PCPR Elżbieta Sroczyńska, która chętnie włączała się w dyskusję, uzupełniając podawane informacje.

W konferencji wystąpił również dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej Krzysztof Gubański, który zachęcał pracodawców do sięgania po środki EFS, projekty nastawione na zatrudnianie osób niepełnosprawnych mają duże szanse na finansowanie.

Wszystkie praktyczne informacje na temat wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych doskonale uzupełniła dr Bernadeta Szczupał z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która mówiła o elastycznych formach zatrudnienia. Wystąpienie pokazało pracodawcom, jakie są plusy i minusy telepracy, jak powinny wyglądać umowy z telepracownikiem, ale nade wszystko – jak ważna jest w życiu osób niepełnosprawnych praca.

Konferencja zorganizowana przez Fundację PODAJ DALEJ przy współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą była częścią projektu POMAGAJĄC INNYM, POMAGAMY SOBIE, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zuza

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również