Wniosek o dopłatę do wynagrodzenia należy składać niezwłocznie

Wniosek o dopłatę do wynagrodzenia należy składać niezwłocznie

Interpretacja przepisów przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych wprowadza rewolucję w dotychczasowej praktyce ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością. Do tej pory nie było określonego czasu na wystąpienie o nie do PFRON przy zatrudnieniu pracownika spełniającego określone warunki.

BON powołując na rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uważa , że pomoc publiczna w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia powinna być zgłoszona w pierwszym miesiącu zatrudnienia. W przeciwnym razie pracodawca nie będzie miał do niego prawa. Biuro uzasadnia, że taka pomoc publiczna ma na celu zachęcenie firm do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie nie powinna ona dotyczyć obniżenia kosztów operacyjnych, czyli m.in. wynagrodzeń, koszty takie i tak musiałby zostać poniesione w przypadku nieotrzymania pomocy. W związku z tym sytuację pracodawcy bada się na moment zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością czyli w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Dodatkowo BON twierdzi, że pomoc publiczna w formie dofinansowania do wynagrodzenia nie powinna być stosowana w przypadku działalności, którą beneficjent i tak by prowadził przy braku wsparcia.

Z powyższego wynika, że przywilej, który mieli pracodawcy polegający na możliwości ubiegania się o refundację części płacy pracownika z niepełnosprawnością, stał się obowiązkiem.
Nie może dziwić, że taka interpretacja wzbudza niemałe kontrowersje.
kat
Data publikacji: 05.01.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również