Wpływ Przemysłu Przyszłości na OzN. Szanse i zagrożenia

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się konferencja „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami w kontekście Przemysłu Przyszłości – szanse i zagrożenia”. W programie wydarzenia zorganizowanego 10 listopada znalazły się m.in. dwie debaty eksperckie. Wzięli w nich udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, administracji oraz nauki.

Zwiększyć świadomość na temat wpływu Przemysłu Przyszłości na OzN. Ponadto wskazać działania niezbędne do kształtowania przyszłości pracy w sposób bardziej uwzględniający niepełnosprawność. To główne cele konferencji zorganizowanej przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości wraz z Małopolską Radą Regionalną Przemysłu Przyszłości oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpienia specjalisty ds. osób z niepełnosprawnościami w Przemyśle 4.0 Dariusza Niemca. Ponadto odbyły się dwie debaty eksperckie. W nich zostały poruszone wątki związane z aktywnością zawodową i społeczną OzN. Zwrócono uwagę na obecne rozwiązania systemowe oraz perspektywy. Przeanalizowano szanse oraz zagrożenia wynikające z dynamicznych przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych.

W tych kwestiach wypowiedzieli się dyrektor OM PFRON Marta Mordarska oraz zastępca dyrektora Departamentu EFS w MFiPR Przemyslaw Herman. W gronie ekspertów znaleźli się też m.in. dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie dr Ryszard Nejman oraz koordynatorka Programu „UEK Pomaga” w ramach projektu „UEK Odpowiedzialny” dr Katarzyna Sanak-Kosmowska.

mg/, fot. FB – Platforma Przemysłu Przyszłości

Data publikacji: 14.11.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również