Wysokość kwoty de minimis na wydatki z ZFRON

Z opublikowanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” w 19 lutego br. interpretacji UOKiK i PFRON wynika, iż pracodawców, którzy będą starali się o zaświadczenie o uznanie wydatku z ZFRON za pomoc de minimis, jeszcze do końca czerwca br. będzie obowiązywał dotychczasowy limit jej wykorzystania w wysokości 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L.2023.2831), które zastąpiło wcześniej obowiązujące rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. (Dz.U. UE. L.2013.352.1) w tym zakresie. Jednocześnie przepisy tego drugiego przewidują sześciomiesięczny okres przejściowy, a więc do 30 czerwca br., w którym obowiązują zawarte w nim regulacje.

Dlatego też pracodawcy wydatkujący środki ZFRON mieli wątpliwości, który limit pomocy de minimis – 200 tys EUR czy 300 tys. EUR – ich aktualnie obowiązuje.

W opublikowanej odpowiedzi czytamy, że do 30 czerwca br. do wydawania zaświadczeń o uznaniu wydatku za pomoc de minimis będą stosowane przepisy starego rozporządzenia nr 1407/2013. Jednakże pojawia się zastrzeżenie, że ta data może ulec zmianie, jeśli wcześniej dojdzie do zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145), bo jego obecne przepisy odwołują się do sześciomiesięcznego okresu przejściowego.

pr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 20.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również