Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Instytut Spraw Publicznych przeprowadził w okresie lipiec 2008 r. – październik 2009 r. badania wśród pracodawców sektora MSP na otwartym rynku pracy, zatrudniających osoby niepełnosprawne w różnych branżach gospodarki. Łącznie zrealizowano 615 wywiadów z przedstawicielami kadry kierowniczej odpowiedzialnej za politykę personalną zakładów pracy.

Zespół pod kierownictwem prof. Barbary Gąciarz z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w skład którego weszli prof. Jerzy Bartkowski, dr Ewa Giermanowska i mgr Paulina Sobiesiak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Andrzej Barczyński z Politechniki Częstochowskiej zaprezentował podczas konferencji 16 października br. raport podsumowujący projekt badawczy.

Badania objęły następujące kwestie związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy:
– kto ich zatrudnia;
– co przeszkadza pracodawcom w zatrudnianiu tych pracowników;
– stereotypy dyskryminujące osoby niepełnosprawne;
– zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy;
– dostęp do doradztwa zawodowego, źródeł rekrutacji i wykorzystania elastycznych form zatrudnienia;
– wsparcie lokalne i dostęp do informacji.

Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych nie jest dobra, pomimo podejmowania różnorodnych działań zachęcających pracodawców do zatrudniania pracowników rekrutujących się z tej grupy. Jak wynika z badań duże firmy są bardziej aktywne na rynku pracy niepełnosprawnych. One też częściej zatrudniają te osoby i dysponują dla nich miejscami pracy. Natomiast firmy małe, zatrudniające 25-49 pracowników, w większości nie zatrudniają niepełnosprawnych i płacą składki na PFRON.

W konferencji wzięli także udział pracodawcy, przedstawiciele rządu oraz instytucji publicznych, którzy dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami starając się wskazać możliwości poprawy i kierunki poszukiwania dobrych rozwiązań.

Tekst i fot.: Dariusz Opioła

fot2

dr Ewa Giermanowska, prof. Jerzy Bartkowski, minister Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, dr Jacek Kucharczyk, dr Wojciech Skiba prezes Zarządu PFRON, prof. Barbara Gąciarz, dr Andrzej Barczyński

 

fot1

Poseł Marek Plura, Szczepan Wroński (POPON), Marcin Gierczak (MOPS Radom), Krzysztof Strzałkowski (WUP Radom), Jarosław Witkowski (4EverNet), dr Dorota Wiszejko-Wierzbicka (ISP)

 

fot3

Uczestnicy konferencji

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również