Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z art.2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji /.../ w deklaracjach DEK-I-u, stanowiących załącznik do dokumentów DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, składanych od dnia 1 lipca 2017 r., nie można już wykorzystywać obniżeń wpłat nabytych na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej – pracodawca, który nabył prawo do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2016 r., mógł je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Info: PFRON

Data publikacji: 17.07.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również