Zmiany w informacjach przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z dniem 14 stycznia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Nr 254, Poz. 1704).

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również