Głosowanie korespondencyjne będzie możliwe

Pod koniec czerwca Sejm odrzucił w głosowaniu senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego. Teraz ustawa trafi do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Nowelizacja zakłada, że osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, psychicznej, umysłowej lub w zakresie zmysłów, która utrudnia im wzięcie udziału w wyborach ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły głosować korespondencyjnie.

Zamiar skorzystania z takiego sposobu głosowania należy zgłosić, ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną do 21 dnia przez dniem wyborów . Nie później niż 7 dni przed terminem wyborów, niepełnosprawny wyborca otrzyma przesyłkę zawierająca m.in. kartę do głosowania, instrukcję głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie oraz kopertę zwrotną. W zgłoszeniu wyborca będzie mógł zażądać przesłania mu nakładek do kart do głosowania w alfabecie Braille’a.

Niepełnosprawny wyborca będzie mógł także udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Do celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy.

Nowelizacja wprowadza też bezpłatną informację dla osób niepełnosprawnych przekazywaną telefonicznie lub w formie materiałów drukowanych na adres domowy.

Ustawa wprowadza też obowiązek umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz wyników głosowania w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a wyznaczony członek obwodowej komisji wyborczej będzie zobowiązany do ustnego przekazywania osobie niewidomej treści obwieszczeń wyborczych.

Jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta to zostanie stworzona realna możliwość korzystania z przysługujących osobom niepełnosprawnym praw wyborczych.

SzymSza

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również