Głosowanie przez pełnomocnika zgodne z Konstytucją

20 lipca br. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie Kodeksu wyborczego, uznając następujące jego zapisy za niekonstytucyjne:

– regulację prawną dopuszającą możliwość przeprowadzenia dwudniowych wyborów do parlamentu i na urząd Prezydenta RP,
– regulację wprowadzającą zakaz stosowania w trakcie kampanii wyborczej wielkoformatowych plakatów i haseł wyborczych,
– regulację zakazującą korzystania z płatnych ogłoszeń wyborczych radowych i telewizyjnych,
– regulację, która uzależniała stosowanie Kodeksu wyborczego od terminu zarządzenia wyborów.

Za zgodne z Konstytucją Trybunał uznał głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne również przez obywateli polskich przebywających poza granicami kraju oraz jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu.

Dla środowiska niepełnosprawnych ważna jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. Z tego prawa będą mogły korzystać osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które ukończyły 75 lat. Instytucja pełnomocnika w polskim prawie została wprowadzona w 2009 r. w odniesieniu do wyborów prezydenckich, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Orzeczenie TK z satysfakcją przyjął pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, który podkreślił, że jest to sukces zarówno posłów, którzy pracowali nad tymi przepisami, m.in. Sławomira Piechoty i Marka Plury, jak i całego środowiska działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

J. K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również