PFRON nie wyjaśni przepisów o wsparciu

Jeśli przedsiębiorca będzie miał wątpliwości dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych, to nie rozwieje ich Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Te osoby nie będą mogły składać wniosków do tego urzędu o interpretacje przepisów. W sprawie dofinansowań wynagrodzeń oraz refundacji składek emerytalno-rentowych nadal trzeba dzwonić na infolinię PFRON.

– Przeczytałem w DOBREJ FIRMIE, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek przedsiębiorców będzie interpretował ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych. Czy rencista prowadzący własny biznes może poprosić o wykładnię przepisów o refundacji składek emerytalnych i rentowych? – pyta czytelnik DF.

W DF z 13 sierpnia 2008 r. w artykule „PFRON też będzie wyjaśniał trudne przepisy” pisaliśmy, że już od 20 września fundusz będzie wydawał w formie decyzji interpretacje przepisów, które regulują obowiązkowe wpłaty na jego konto. Informowaliśmy, że chodzi głównie o art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Niestety, obowiązek wykładni nie dotyczy całej ustawy. Urzędy administracji publicznej lub państwowe jednostki administracyjne będą interpretowały tylko te przepisy, które stanowią o obowiązku uiszczania składek ZUS, zdrowotnych oraz danin publicznych. Refundacje składek emerytalnych i rentowych odprowadzanych przez rencistów oraz dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do takich danin nie należą. Będą nimi tylko składki odprowadzane na PFRON, i dlatego urząd będzie interpretował jedynie regulacje z tym związane.

Obowiązek prawnych interpretacji wprowadziła nowelizacja ustawy z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 141, poz. 888). Pisaliśmy w DF, że wnioski o ich wydanie będzie można też składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisów nie będzie natomiast wyjaśniał resort pracy.

Źródło: Rzeczpospolita z 20.08.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również