Refundacja dodatkowych kosztów ZPCh

PFRON poinformował, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Funduszu (Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 603):

· w przypadku pracodawców, którzy posiadają status zakładu pracy chronionej i zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych, termin składania wniosków o refundację na 2012 r. upływa 30 listopada br.
· w przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada 2011 r. i zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych, termin składania wniosków o refundację na 2012 r. upływa 31 stycznia 2012 r.
Refundacja ta – zgodnie art. 32 ust. 3 ustawy o rehabilitacji – dotyczy:
a) dofinansowania w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
b) zwrotu kosztów:
– budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
– transportowych,
– administracyjnych.

Tara

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również