Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResAP(2001)3

 

Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy ResAP(2001)3 w sprawie dążenia do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych poprzez nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu - wciąż aktualna.

Rok 2013 ogłoszony został przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Obywateli. W związku z tym planowane jest na ten Rok przeprowadzenie wielu debat na temat praw obywateli UE i problemów, na jakie napotykają oni w korzystaniu z praw przysługujących im jako Europejczykom. Planowane są m. in. różne działania dla wzmocnienia systemu informacji na temat praw obywateli UE, którego ważnym elementem są m. in. wielojęzyczne portale internetowe „Europe Direct” i „Twoja Europa”.

Wykorzystanie nowych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, dla realizacji praw wynikających zarówno z obywatelstwa UE, jak i z obywatelstwa krajowego, ma szczególne znaczenie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.
Tym kwestiom poświęciła dużo uwagi Rada Europy już ponad dekadę temu. Sprawie dążenia do pełnego obywatelstwa osób niepełnosprawnych poprzez nowe technologie sprzyjające włączeniu społecznemu poświęcona została Rezolucja ResAP(2001)3 przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w październiku 2001 roku.

W rezolucji, do której lektury zachęcamy, m. in. podkreślona została rola, jaką pełni stosowanie zasady „projektowania dla wszystkich” w zapewnianiu dostępności dla osób niepełnosprawnych, która jest konieczna dla umożliwienia korzystania przez te osoby z przysługujących im praw.

Pobierz tekst Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy ResAP(2001)3 w formacie doc

Więcej dokumenrów Rady Europy znajduje się w zakładce dokumenty międzynarodowe/Dokumenty Rady Europy

Info: MPiPS – BON

Do: Wydarzenia, Prawo – Akty prawne

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również