Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

pobierz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również