Zasiłek przysługuje w oczekiwaniu na orzeczenie

15 listopada 2010 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją art. 24 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w brzmieniu przed nowelizacją ustawy.

Zgodnie z ustawą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby, której wygasło orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności było ustalane nie wcześniej niż od miesiąca złożenia kompletnego zestawu dokumentów. W przypadku wydłużania się oczekiwania na orzeczenia, zwiększała się przerwa w otrzymywaniu świadczeń. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie czy jest to zgodne z przepisami prawa, ocenił bowiem, że przepis ten jest sprzeczny z zasadą przyzwoitej legislacji. Trybunał w orzeczeniu uznał, że taka procedura jest niezgodna z konstytucyjną zasadą szczególnej ochrony osób niepełnosprawnych oraz ogranicza prawa tych osób.

Po nowelizacji ustawy 17 października 2008 r. osoba niepełnosprawna otrzyma zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym orzeczenie straciło ważność pod warunkiem, że złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności w ciągu miesiąca od daty wygaśnięcia jego ważności oraz w ciągu trzech miesięcy od jego wydania złożyła w gminie wniosek o ponowne przyznanie zasiłku.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również