ZUS: krótszy okres przedawnienia, wyższe składki rentowe

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232. poz. 1378), która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. skraca się okres przedawnienia z 10 do 5 lat z tytułu należności składek na ubezpieczenia społeczne.

Również według nowych przepisów obowiązek przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty zostaje skrócony z 10 do 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Natomiast art. 41 ust. 8, 8b i 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmienia obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji ubezpieczonym o składkach do ZUS (druk ZUS RMUA) na przekazywanie tych informacji w podziale na poszczególne miesiące za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego. Jedynie na żądanie ubezpieczonego powyższe informacje będą przekazywane nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni.

Kolejna zmiana zacznie obowiązywać pracodawców od 1 lutego 2012 r. Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wzrasta składka rentowa z 6 do 8 proc. Pracownik będzie płacił jak dotychczas 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca 6,5 proc. zamiast 4, 5 proc. W ostatnich latach wysokość stawki rentowej zmieniała się: w roku 2007 wynosiła 10 proc. od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia br. wynosi 6 proc. a od 1 lutego 2012 r. 8 proc.

Oprac. J.K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również