„Podnieś swoje kwalifikacje aby pomóc niepełnosprawnym”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie organizator projektu „Podnieś swoje kwalifikacje, aby pomóc niepełnosprawnym" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza Państwa na bezpłatne szkolenie z zakresu pomocy i obsługi osób niepełnosprawnych, który przeprowadzony zostanie w formule e-learningowej za pośrednictwem platformy edukacyjnej udostępnionej przez Fundację Par-Satus.

Szkolenie odbędzie się od 23 stycznia 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.
Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 1 stycznia 2011 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na adres: par-satus@post.pl lub pod numerem telefonu +48 516 421 192.

Koszt szkolenia
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają dodatkowo podręcznik i materiały promocyjne.

Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo w nieodpłatnym szkoleniu możliwe jest po spełnieniu poniższych warunków. Kryteria kwalifikujące uczestników do wzięcia udziału w projekcie to:
1. wiek powyżej 45 lat,
2. co najwyżej średnie wykształcenie,
3. zamieszkanie na terenie województwa mazowieckiego,
4. osoba pracująca,
5. przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa (ostatnia strona) na adres par-satus@post.pl.

Organizator szkoleń
Szkolenia realizowane będą przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 41G, 06-120 Winnica, NIP: 5681377233, REGON: 000861860, którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt, którego częścią są opisane niżej szkolenia współfinasowany jest przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tematyka szkoleń
Szkolenia obejmować będą pełen zakres zagadnień dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych w punktach obsługi klienta. Szkolenie uwzględniać będzie zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju niepełnosprawności, poczynając od niepełnosprawności ruchowej, poprzez emocjonalną, a kończąc na umysłowej.

Cały cykl szkolenia obejmuje cztery główne zagadnienia:

1. Zagadnienia z zakresu kontaktu z osobą niepełnosprawną
Najobszerniejszy blok tematyczny prowadzony przez psychologów, psychiatrów, pedagogów specjalnych oraz trenerów obsługi klienta. Uczestnicy dowiedzą się jak rozmawiać z osobą niepełnosprawną, jak jej nie urazić, jak się w stosunku do niej zachowywać. Poznają metody nawiązywania kontaktu bezpośredniego, sposoby komunikowania przez telefon oraz za pomocą maila. Poznają techniki rozmowy z osobami autystycznymi, osobami z zaburzeniami emocjonalnymi, upośledzonymi umysłowo, a także osobami z demencją starczą. Nabędą wiedzę umożliwiającą im prawidłowy, sprawny i pewniejszy kontakt z osobami z wszelkimi rodzajami niepełnosprawności.

2. Zagadnienia z zakresu medycznego
Blok prowadzony przez lekarzy i fizjoterapeutów. Szkolenie opierać się będzie w głównej mierze na zajęciach praktycznych. Wykładowcy pokazywać będą jak zachować się w sytuacjach nagłych i niebezpiecznych, np. w momencie ataku epilepsji. Uczestnicy nabędą wiedzę potrzebną do udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenia osoby poszkodowanej do czasu przyjazdu karetki, dowiedzą się jak reagować i jakich czynności dokonać w przypadku zagrożenia życia. Wiedza nabyta podczas tego bloku zapobiec może wielu niespodziewanym i groźnym sytuacjom, którymi zagrożone mogą być osoby niepełnosprawne.

3. Kurs języka migowego
Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego wykładowcę języka migowego. Uczestnicy nauczą się ok. 500 słów, co umożliwi im swobodny kontakt z osobami niemymi, pozwalając na ich prawidłową i pełną obsługę. Obecnie miewają miejsce przypadki, gdy do urzędu pocztowego przychodzi osoba niemówiąca, z którą pracownikowi placówki bardzo trudno się porozumieć. Pojawia się wtedy znaczny problem komunikacyjny. Kurs przez nas oferowany pozwoli zapobiec takim sytuacjom i wystarczy, aby obsłużyć osobę z każdą wadą wymowy.

4. Zagadnienia z zakresu prawa
Stosunkowo krótki blok poświęcony zagadnieniom prawnym. Z jednej strony ukazane zostaną prawa i przywileje osób niepełnosprawnych, a z drugiej prawa jakimi dysponują osoby obsługujące osoby niepełnosprawne. Blok prowadzony będzie przez prawnika, specjalistę z zakresu zagadnień związanych z tematyką osób niepełnosprawnych oraz obsługi klienta.

Organizacja szkoleń
Szkolenia prowadzone są w formie e-learningu, a materiały zamieszczone są na platformie edukacyjnej. Dostęp odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Szkolenie jest podzielone na 7 lekcji zawierających od 2 do 4 podlekcji. Każda podlekcja kończy się egzaminem testowym (10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Każdy uczestnik ma pół roku na zaliczenie wszsystkich lekcji, co skutkuje zaliczeniem całego szkolenia. Czas nauki jest uzależniony od indywidualnych preferencji użytkownika.

Wszystkie zajęcia opierać się będą na autorskim podręczniku przygotowanym bezpośrednio pod nasze szkolenia, autorskich materiałach zamieszczonych na platformie e-learningowej oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę wykładowczą, specjalistów z zakresu medycyny, pedagogiki specjalnej, prawa, psychologii i psychiatrii. Kadra dydaktyczna składać się będzie z:
· Wykładowcy psychologa, terapeuty zajęciowego, trenera umiejętności psychospołecznych, wsparcia psychologicznego i komunikacji z pacjentem.
· Wykładowcy prawnika z doświadczeniem dydaktycznym z zakresu praw osób niepełnosprawnych.
· Certyfikowanego wykładowcy języka migowego.
· Wykładowcy psychiatry, doktora nauk medycznych o specjalizacji – psychiatria, pracownika naukowo – dydaktycznego w klinikach i oddziałach psychiatrycznych.
· Wykładowcy pedagoga specjalnego, lekarza psychoterapeuty z doświadczeniem szkoleniach z zakresu schizofrenii.
· Wykładowcy fizjoterapeuty, lekarza pracującego w klinice rehabilitacyjno medycznej.
· Wykładowcy lekarza od epilepsji.
· Wykładowcy trenera obsługi klienta, doktora habilitowanego, z doświadczeniem dydaktycznym w zakresie szkoleń obsługi klienta.
· Wykładowca z Polskiego Związku Niewidomych.

Taki skład osobowy kadry dydaktycznej pozwoli na przeprowadzenie cyklu szkoleń mających za zadanie nie tylko przeszkolenie uczestników w sposób umożliwiający im swobodny i profesjonalny kontakt oraz obsługę osób niepełnosprawnych, ale także nauczenie ich reagowania i prawidłowego zachowania w sytuacjach nagłych i niebezpiecznych.

Zgłoszenie

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również