Podsumowanie skutków wdrożenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych zaprasza na konferencję szkoleniowo-konsultacyjną w dniach 23 -24 lutego 2012 roku pt. "Podsumowanie skutków ekonomicznych i społecznych po roku od wdrożenia niekorzystnych zmian do ustawy o rehabilitacji... Dyskusja na temat zapowiadanych zmian w ustawie o rehabilitacji."

zorganizowaną w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym KZRS "SCH"
przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie - Miedzeszynie

Spotkanie, na które zapraszamy, ma na celu ocenę skutków wdrażania zapisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadzone z początkiem roku 2011 drastyczne ograniczenie prawa do udzielania tzw. „ulg sprzedażnych” zapisanych w art. 22 ustawy, brak waloryzacji SOD na lata 2010-2012, oraz likwidacji SOD w odniesieniu do osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych to najpoważniejsze zmiany, które wraz z kryzysem gospodarczym wpłynęły na znaczące pogorszenie kondycji podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. Z początkiem roku 2012 weszły i będą jeszcze wchodziły w życie kolejne niekorzystne zmiany dotyczące wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat propozycji środowiska w zakresie możliwej nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

Zdaniem środowiska utrzymanie w mocy dotychczasowych regulacji oraz kolejne obniżki dofinansowań, przewidziane od 1 lipca br. i 1 stycznia 2013 r., stanowią poważne zagrożenie dla stabilności zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz prowadzi do wzrostu obserwowanych patologii w udzielaniu ulgi sprzedażnej i wyłudzaniu dofinansowań na osoby niepełnosprawne ze schorzeniami specjalnymi. Problem ten był już wielokrotnie sygnalizowany Panu Ministrowi i Panu Prezesowi PFRON.

Poruszony będzie również temat strategii „Polska 2030” w zakresie długofalowej polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pan Minister Jarosław Duda, oraz Prezes PFRON Wojciech Skiba. Ich obecność pozwoli bezpośrednio przekazać wypracowane wspólnie postulaty legislacyjne środowiska oraz zapoznać się z zamierzeniami resortu w tym zakresie.

Szkolenie przewidziane jest od godziny 13.00 dnia 23 lutego br. do godziny 13.00 w dniu 24 lutego br. i będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym KZRS „SCH” przy ul. Odrębnej 4, Warszawa – Miedzeszyn.

Organizatorzy, dla osób zainteresowanych (konieczne zgłoszenie), zapewnią dojazd z dworca centralnego (zbiórka przy kasie nr 1, na dworcu o godzinie 13.00).

Koszt uczestnictwa w spotkaniu dla zrzeszonych podmiotów wyniesie 590 zł + 23% vat a dla podmiotów niezrzeszonych lub niewnoszących składek koszt wyniesie 690 zł + 23% vat. Faktury mogą być płatne na miejscu gotówką, a w przypadku płatności dokonanej przelewem prosimy o zabranie potwierdzenia. Dopłata do pokoju 1-osobowego: 90 pln + vat

Swoje uczestnictwo wraz z zapotrzebowaniem na przejazd z dworca centralnego – prosimy potwierdzać przesyłając kartę zgłoszeniową na faks: (22) 827-86-80, 828-46-96 lub e-mail: kzrsiisn@poczta.onet.pl

Prezes Zarządu
Jerzy Szreter

Program Szkolenia
„Podsumowanie skutków ekonomicznych i społecznych po roku od wdrożenia niekorzystnych zmian do ustawy o rehabilitacji… Dyskusja na temat zapowiadanych zmian w ustawie o rehabilitacji.”

23.02.2012 r. (czwartek)
13.00 – BUS z dworca centralnego (konieczne zgłoszenie)
13.00-14.00 – Zakwaterowanie i rejestracja uczestników
14.00-15.00 – Obiad
15.30 – Otwarcie obrad
Sprawozdanie Zarządu Związku z realizowanych przez KZRSIiSN programów: „Wszechnica Wiedzy Spółdzielczości Inwalidów”, „Trójkąt Pożytku Publicznego”, „Art Made Man”, wydawnictwo „Nasze Sprawy” oraz plany Związku na rok 2012. Omówienie harmonogramu imprez Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.
Prezentacja zmian w kondycji finansowej podmiotów wywołanych kolejnymi nowelizacjami ustawy o rehabilitacji. Postulaty środowiska w zakresie zmian legislacyjnych. Skutki podniesienia wymogów dotyczących utrzymania statusu ZPCHr.
Dyskusja – prowadzący: Prezes Zarządu KZRSIiSN Jerzy Szreter i przewodniczący Rady Związku Kazimierz Szempliński.
17.00-19.00 – Spotkanie z Sekretarzem Stanu w MPiPS Jarosławem Dudą Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezesem Zarządu PFRON Wojciechem Skibą

Tematy:
Sytuacja finansowa PFRON na rok 2012 i analiza zmian w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w roku 2011. Dyskusja nad zmianami w brzmieniu art. 22 ustawy o rehabilitacji i przeciwdziałaniu patologiom.
Omówienie planów rządowych w zakresie doraźnej i długofalowej polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych – strategia dla Polski 2030.
19.30 – Kolacja.

24.02.2012 r. (piątek)
10.00-11.30 – Wypracowanie stanowiska Związku wobec omawianych uregulowań prawnych
11.30-12.00 – Podsumowanie szkolenia
12.30 – Obiad

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również