Zamówienia publiczne społecznie odpowiedzialne

W Wielkiej Brytanii po dwuletniej dyskusji w parlamencie uchwalono ustawę, która zobowiązuje lokalne władze samorządowe i instytucje publiczne do uwzględniania społecznych czynników podczas zlecania zadań podmiotom zewnętrznym. Ustawa została przygotowana przez posła partii konserwatywnej - Christophera White'a i jej uchwalenie uznawane jest za ogromny sukces.

Do tej pory przy wykonywaniu zamówień publicznych kierowano się głównie – tak jak w Polsce – kryterium najniższej ceny i szanse na wygranie przetargów miały głównie duże firmy. Jak podkreślał poseł White niska cena nie zawsze wiąże się z dobrą jakością. Ponadto pieniądze publiczne odpływają z lokalnych społeczności i trafiają do komercyjnych firm. A jest o co walczyć, bo wartość zamówień publicznych w Wielkiej Brytanii to 236 mln funtów. Według nowego prawa urzędnicy będą zobligowani do rozważenia czy zlecenie wykonania zadania publicznego danemu podmiotowi przyniesie pozytywne skutki dla społeczności i środowiska. Pod uwagę będą brane takie czynniki jak tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych, w tym osób z niepełnosprawnościami, byłych więźniów, osób po leczeniu odwykowym.

Największymi beneficjentami nowego prawa będą przedsiębiorstwa społeczne i organizacje je wspierające. Skorzystają też małe firmy działające lokalnie.

Czy i kiedy polskie prawo pójdzie w tym kierunku?

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również