Zmiany miały pomóc przedsiębiorstwom, a grożą inwalidom bezrobociem

Pracodawcy negatywnie ocenili ministerialny projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Ich zdaniem spowoduje on masowe zwolnienia takich osób. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w ubiegłym tygodniu.  

Ma ona dostosować polską pomoc dla pracodawców osób niepełnosprawnych do przepisów UE, a dokładnie do rozporządzenia Komisji (WE) z 7 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne z zasadami Wspólnego Rynku (DzUrz WE L z 2008 r.). Zdaniem autorów nowelizacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy, wręcz „przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych poza systemem zatrudnienia chronionego”.

Innego zdania są jednak pracodawcy.
90 proc. firm zwolni inwalidów, jeśli utraci status zakładu pracy chronionej. – Pozytywnie oceniamy zmiany ułatwiające życie przedsiębiorcom: uproszczenie systemu wsparcia zatrudnienia inwalidów, odstąpienie od obowiązku przedstawiania przez pracodawców informacji o poniesionych kosztach czy odejście od różnicowania pracowników na tych, na których można dostać dofinansowanie, i tych, na których nie można. Generalnie jednak projekt oceniamy negatywnie. Nie uwzględnia od lat zgłaszanych postulatów środowiska. Proponowane zmiany pogorszą sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy i spowodują masowe zwolnienia – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

 

Potwierdzają to badania ankietowe przeprowadzone w lipcu przez POPON. Wzięło w nich udział 210 zakładów pracy chronionej (zpch) zatrudniających prawie 22 tys. inwalidów. Ponad 90 proc. właścicieli zakładów zadeklarowało zwalnianie niepełnosprawnych w razie utraty statusu zpch. A takie rozwiązanie niesie za sobą ministerialna nowelizacja./…/

Źródło: Rzeczpospolita z 18.08.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również