Projekt “Włączanie wyłączonych”

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie realizuje w partnerstwie z Biurem Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie (lider), Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt „Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Jego celem jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

“Asystent działalności gospodarczej”
• Zatrudnij asystenta działalności gospodarczej, który pomoże Ci w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności;
• Otrzymaj zwrot 70% kosztów jego zatrudnienia;
• Zwiększ przychody i rozwiń swoją firmę;
• Stań się niezależny.

Złóż wniosek o wsparcie
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą? Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu. Prowadzimy nabór do instrumentu, dzięki któremu osoby z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności mogą prowadzić aktywne życie zawodowe z pomocą profesjonalnego asystenta.

Instrument oferuje możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających z Twojej niepełnosprawności.

Jak to działa?
Złóż dokumenty w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia naboru:
– wpis do CEiDG potwierdzający prowadzenie działalności przez nie dłużej niż 24 miesiące
– orzeczenie o niepełnosprawności
– umowę o pracę lub cywilnoprawną z asystentem
– formularz zgłoszeniowy
– deklarację uczestnictwa w testowaniu
– Zarejestruj się na spotkanie informacyjne dostępne na stronie

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz:
– umowę na refundację na okres 6-miesięcy
– wzór umowy z asystentem
– wzór wniosku o zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie asystenta

Co miesiąc przyślesz:
– oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
– rachunek lub fakturę VAT za usługi asystenckie i potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia

Wniosek może złożyć osoba, która:
• ma udokumentowaną niepełnosprawność,
• prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące,
• zatrudnia bądź planuje zatrudnić asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Formularze można składać pocztą lub osobiście na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D. W przypadku braku wymaganej liczby chętnych rekrutacja będzie przedłużona.

Dowiedz się więcej na stronie: www.cpt.org.pl/asystent

Zadzwoń: 575 480 430

Napisz: asystent@cpt.org.pl

„Specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności”
Nowoczesne doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
• Uzyskaj rzetelne informacje o potrzebach lokalnego rynku pracy;
• Daj sobie pomóc w ustaleniu Twoich preferencji, atutów i mocnych stron, na których zbudujesz swój potencjał zawodowy;
• Zbuduj z nami plan działania zawodowego.
• Pozwól nam się wesprzeć w rozwiązaniu problemów utrudniających aktywność na rynku pracy;
• Zapoznaj się z różnymi narzędziami rynku pracy;
• Poznaj możliwości skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań wspierających aktywność zawodową.

Daj się znaleźć na rynku pracy
Jesteś osoba z niepełnosprawnością? Chciałbyś uzyskać pomoc doradcy zawodowego, który pomoże Ci rozwinąć skrzydła? Specjalistyczne doradztwo zawodowe jest realizowane od września 2022 roku, zarówno w formule i/lub na bezpośrednich spotkaniach na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Z doradztwa może skorzystać osoba, która:
– ma udokumentowaną niepełnosprawność
– złoży wypełnione dokumenty rekrutacyjne.
Szczególnie zapraszamy osoby, które niedawno otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebują wsparcia przy reorientacji zawodowej.

Rozpocznij nową drogę zawodową
Zostaniesz umówiony z doradcą zawodowym na pierwsze spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Zabierz ze sobą na spotkanie aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność. Spotkania mogą odbyć się stacjonarnie w gabinecie doradcy zawodowego, w formie online lub konsultacji telefonicznej. Jeżeli nie jesteś osobą mobilną, doradca przyjedzie do Ciebie. Możesz pobrać i samodzielnie wypełnić dokumenty rekrutacyjne (Deklaracja uczestnictwa w testowaniu, Regulamin uczestnictwa, Formularz zgłoszeniowy, Klauzula RODO, Umowa na realizację usług doradczych) lub poprosić o pomoc z doradcę zawodowego.

Dowiedz się więcej na stronie: www.cpt.org.pl/doradztwo

Zadzwoń: 533 020 305

Napisz: doradztwo@cpt.org.pl

W ramach wsparcia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:
– Dostępna i elastyczna dotacja;
– asystent działalności gospodarczej;
– usługi wsparcia w ramach inkubatora przedsiębiorczości OzN.

„Dostępna i elastyczna dotacja”
Elastyczna dotacja. Zdobądź dotację na start!
• Zaplanuj swój nowy biznes.
• Zyskaj niezależność.
• Zwiększ pewność siebie, wiarę we własne możliwości i samodzielność.
• Zdobądź środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności.
• Wydaj je w elastyczny i dopasowany do siebie sposób.
• Otrzymaj wsparcie w wysokości min. 50% dotacji na starcie, a pozostałą kwotę – do 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Sięgnij po elastyczną dotację
Dostępna i elastyczna dotacja to ważny instrument, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się zawodowo prowadząc własny biznes. Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku osoby fizycznej ubiegającej się o dotację na tworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Procedura nie jest trudna. Wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdziesz na stronie: www.cpt.org.pl/dotacje.

Jak to działa?
• Zapoznaj się z regulaminem
• Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
• Pobierz niezbędne dokumenty
• Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
• Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
• W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
• Wyślij do nas wniosek z załącznikami
• Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

O dotację mogą ubiegać się w osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Część biznesowa dotacji – 37 000 zł – przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z rodzajem prowadzonej działalności, zgodnych z katalogiem kosztów zawartym w regulaminie. Część kompensacyjna przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności – do 37 000 zł. Łącznie można uzyskać wsparcie do 74 000 zł.

Trwa nabór otwarty!
Nabór wniosków na przyznanie dotacji trwać będzie do wyczerpania środków. Ocena wniosków odbywać się będzie z trybem co dwutygodniowym. Posiedzenia komisji planowane są po 12 grudnia 2023 roku.

Informacje dodatkowe 
 „Dostępna i elastyczna dotacja”
Andrzej Smoliński, tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

„Biznes bez barier – asystent działalności gospodarczej”
Małgorzata Lachtara, tel.: +48575480430, asystent@cpt.org.pl

„Specjalistyczne doradztwo zawodowe”
Joanna Kędzierska, tel.: +48533020305, doradztwo@cpt.org.pl

Info: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, fot. freepik

Data publikacji: 29.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również