Projekt rozporządzenia w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia

Na stronie BON przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza-przewodnika. Projekt został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie osobom uprawnionym, członkom ich rodzin oraz osobom mającym stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi możliwości skorzystania z dofinansowania kosztów szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika. Na podstawie złożonego wniosku, a następnie podpisanej z oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowy, wnioskodawca będzie mógł uzyskać dofinansowanie do szkolenia. Projekt określił przesłanki, jakie musi spełnić wnioskodawca, a także wysokość tego dofinansowania.

Projekt rozporządzenia: pobierz

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również