Projekt rozporządzenia

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza do zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika.

Projekt został zamieszczony w zakładce projekty ustaw i rozporządzeń.

W projekcie rozporządzenia określono:

– tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika, zwanych dalej „wnioskiem”;

– wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem” na dofinansowanie kosztów szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika, zwane dalej „dofinansowaniem”;

– zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem;

– wzory wniosków.

Info: BON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również