Rozpoczęły się prace nad Kartą praw osób z autyzmem

6 lutego 2013 r. w Komisjach Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Zdrowia, obradujących pod przewodnictwem posła Bolesława Piechy (PiS), przewodniczącego Komisji Zdrowia, miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały Karta praw osób z autyzmem (druk sejmowy nr 380).

Upoważnionym do uzasadnienia projektu uchwały został poseł Marek Plura, który powiedział, że prezentowane przedłożenie ma już za sobą długą historię i długą drogę legislacyjną, ponieważ jest tożsame z projektem, który Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu złożyła w poprzedniej kadencji Sejmu.

Karta praw osób z autyzmem w swojej treści bezpośrednio wiąże się z analogiczną uchwałą przyjętą już kilka lat temu przez Parlament Europejski, przede wszystkim dlatego, żeby zwrócić społeczną uwagę na specyficzne potrzeby osób z autyzmem, ale też dlatego, żeby ten dokument pełnił funkcję edukacyjną, zarówno w szerokiej przestrzeni codziennego życia, jak i wszędzie tam, gdzie dochodzi do konkretnych rozwiązań i rozstrzygnięć organizacyjnych i finansowych, by także stał się przedmiotem dyskusji, dialogu i znajdowania najlepszych rozwiązań na poziomie władz centralnych – państwowych, i lokalnych, zwłaszcza samorządowych. W sposób przekrojowy odnosi się praktycznie do każdego obszaru życia i wskazuje rozwiązania lub uwrażliwia w tych poszczególnych obszarach na to, co ma znaczenie przede wszystkim dla osób autystycznych.

Nie jest to na szczęście bardzo liczna grupa osób. Szacujemy, że jest to około 30 tysięcy Polaków,. Natomiast, analizując orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak i wskazania medyczne, czy terapeutyczne, widzimy, że w dużym tempie przybywa osób z autyzmem, obecnie jeszcze dzieci. To, jakie ukształtujemy im środowisko funkcjonowania w ciągu najbliższych kilku-kilkunastu lat, będzie mieć kardynalne znaczenie zarówno dla ich aktywnego, możliwie samodzielnego życia, jak i dla obciążeń budżetowo-organizacyjnych na poszczególnych stopniach kształtowania naszej codzienności, na poszczególnych obszarach odpowiedzialności władzy – powiedział poseł Plura.

Karta praw osób z autyzmem jest rodzajem zbiorowego zobowiązania, ale przede wszystkich odnosi się do obszarów wrażliwości i kierunków działań. Ten dokument byłby stałym zobowiązaniem do pamiętania o szczególnej sytuacji grupy, której głos publiczny, tak naprawdę, jest najmniej słyszalny.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński zapowiedział, że ze strony ministra zdrowia nie ma żadnych przeszkód do akceptacji propozycji przedstawionych w tym projekcie Karty praw osób z autyzmem.
Prowadzenie tych specyficznych pacjentów wymaga ścisłej współpracy nie tylko ministra zdrowia ale i ministra pracy i polityki społecznej z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli ponieważ opieka nad pacjentami z autyzmem musi być kompleksowa. Nie może to być tylko opieka medyczna, ta choroba jest na całe życie. Dlatego stosownie do wieku pacjentów trzeba prowadzić z nimi odpowiednią, ukierunkowaną pracę, przystosowanie do zawodu. Przy tym należy pamiętać, że nie wszyscy ci pacjenci mają upośledzenia typu umysłowego. Chodzi więc o właściwą, skorelowaną współpracę wszystkich służb.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również