Sporne świadczenie

Osoba, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł. Jednak organy pomocy społecznej powołując się na art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odmawiają przyznania tego świadczenia małżonkowi osoby z niepełnosprawnością, a także dzieciom opiekującym się rodzicami, gdy oboje są osobami z niepełnosprawnością.

Prof. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich wystąpiła do ministra pracy i polityki społecznej o przedstawienie oficjalnego stanowiska resortu na temat uchylenia spornej części artykułu 17.
W tej sprawie w czerwcu br. również Trybunał Konstytucyjny w swoim postanowieniu zwrócił się do posłów i wskazał na konieczność zapewnienia spójności zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

J. K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również