Wybory z pełnomocnikiem

Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i po 75. roku życia będą mogły głosować za pośrednictwem pełnomocnika, a wybory będą trwały dwa dni.

Zdaniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego taka forma wyborów kłóci się z jedną z zasad wyborczych – zasadą bezpośredniości, dlatego 5 marca 2009 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o wyborze Prezydenta RP, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy o Ordynacji Wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
Na posiedzeniu, które odbyło się 28 października Trybunał Konstytucyjny zaakceptował nowelizację przepisów. Podczas rozprawy sędziowie stwierdzili, że prezydent skrytykował instytucję pełnomocnika wyborcy w uzasadnieniu, a nie we wniosku, zgodnie z czym kwestia pełnomocnika nie jest przedmiotem wniosku prezydenta.
Decyzja Trybunału oznacza dla osób starszych i niepełnosprawnych możliwość głosowania, której wcześniej nie mieli, jak również nadzieję, że w przyszłości będzie to możliwe w przypadku ordynacji wyborczej m.in. do Sejmu i Senatu, czy w wyborach prezydenckich.
ACh

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również