Ustawa o bezpłatnych lekach dla dzieci i osób powyżej 65 r.ż. podpisana

29 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne o świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia. Konkretny wykaz będzie ogłaszał w obwieszeniu minister zdrowia  – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Prezydent wyraził zadowolenie z przygotowania i przyjęcia ustawy poszerzającej krąg uprawnionych do korzystania z bezpłatnych leków.

– Wszyscy wiemy, że kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, koszty terapii, leczenia z reguły są wysokie – wskazywał Andrzej Duda.

– Ustawa jest elementem szeroko pojętego programu wsparcia polskiej rodziny, a także tych osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, bo każdy człowiek chory jest w trudnej sytuacji – zaznaczył.
Info: prezydent.pl, fot. Przemysław Keler / KPRP

Opublikowano listę bezpłatnych leków
30 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wiąże się z nim długo oczekiwana lista leków, które już od 1 września będą nieodpłatnie dostępne dla osób do 18. r.ż. życia i po 65 r.ż.

Lista refundacyjna zawiera:
• A 1. Leki refundowane apteczne
• A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – apteka
• B. Leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programu lekowego
• C. Leki stosowane w ramach chemioterapii
• D 1. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla dzieci i młodzieży – 2825 pozycji
• D 2. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla seniorów powyżej 65 roku życia – 3789 pozycji
• E. Leki przysługujące kobietom w ciąży – 394 pozycje

Lista darmowych leków dla dzieci i młodzieży zawiera m.in.:
• leki przeciwzapalne działające na jelita,
• insuliny oraz analogi insulin,
• leki przeciwzakrzepowe,
• leki przeciwgrzybicze,
• leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące (w tym inhibitory kalcyneuryny),
• opioidowe leki przeciwbólowe,
• leki przeciwpadaczkowe,
• a także szczepionki przeciw grypie.

Wykaz leków dla seniorów powyżej 65. roku zawiera m.in.:
• insuliny oraz analogi insulin,
• doustne leki przeciwcukrzycowe,
• leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego,
• leki przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe,
• a także leki przeciwbólowe
• przeciwreumatyczne.

Źródło: Min. Zdrowia, oprac. rhr/

Data publikacji: 31.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również