Zaproszenie na spotkanie w sądzie

Fundacja Credo zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin oraz działaczy organizacji pozarządowych na spotkanie z sędzią. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Wzajemne oswajanie 2” współfinansowanego ze środków FIO Śląskie Lokalnie.

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

 w jaki sposób osoba niepełnosprawna powinna przygotować się do wizyty w sądzie,

 na jakie udogodnienia może liczyć, np. tłumacz języka migowego, podjazd do budynku, pomoc w przeglądaniu akt sprawy,

 czy możliwe jest przesłuchanie w miejscu zamieszkania,

 jak wygląda postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 11 września w sali szkoleniowej Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Zawiszy Czarnego 1 f, w godz. 13.00-15.00.  

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Możemy zorganizować tłumaczenie na język migowy. Podczas przebywania w budynku sądu każda osoba zobowiązana jest do noszenia maseczki lub przyłbicy. Ze względów sanitarnych przy podpisywaniu się na liście obecności konieczne będzie także podanie numeru telefonu lub e-maila. 

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie udziału e-mailem lub SMS-em i poinformowanie jeśli jest potrzebne tłumaczenie spotkania na język migowy.

Osoba do kontaktu: Hanna Pasterny, pashan@poczta.onet.pl, tel. 609 771 785

pr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 25.08.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również