E-możliwości

Projekt „E-możliwości - aktywna integracja osób niepełnosprawnych przez szkolenia i system wspomagający telepracę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (PO KL) realizowany jest na Śląsku przez Stowarzyszenie POKOLENIE, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem FAON, Promarket Computers S.C. oraz Edukacyjnym Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Projekt obejmie wsparciem 200 poszukujących pracy osób niepełnosprawnych z województwa śląskiego, w wieku 15-64 lat (w tym 60 proc. kobiet), zdolnych do podjęcia zatrudnienia w wymiarze przynajmniej połowy etatu.

Uwzględniono w nim doradztwo psychologiczne, kursy web-design i e-commerce, pomoc w zatrudnieniu oraz ułatwienie potencjalnym pracodawcom dostępu do ofert jego uczestników. Stworzony zostanie Zintegrowany System Wspomagania Telepracy (ZSWT) dla Niepełnosprawnych pomagający otrzymywać zlecenia, umożliwiający kontrolę ich realizacji, rozliczenia i wsparcie techniczne w obsłudze systemu. W ramach projektu przewidziano konferencje, publikacje, seminaria mające na celu promocję oferty i zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Przedsięwzięcie jest realizowane od 1.07.2011 r. do 29.06.2013 r.*

Konferencja inaugurująca przedsięwzięcie – z udziałem posła Marka Plury – odbyła się 21 października br. w Hotelu Qubus w Katowicach.
– Bardzo się cieszę z zastosowania nowych technologii przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Nasi przedsiębiorcy już czekają na sprawne w pracy i przygotowane do nowoczesnych form zatrudnienia osoby z różnymi dysfunkcjami – zapewnił Tomasz Jakubiec, przewodniczący Śląskiej Rady POPON.

– Dzięki ZSWT mogą pracować ci, którzy dotychczas nie mieli na to szans. Mogą zarabiać pieniądze, dzięki którym będą mogli wyjść poza dom, będą mogli żyć normalnie. E-możliwości to projekt realnie to umożliwiający. Wreszcie ktoś uczy czegoś praktycznego i poszukiwanego na rynku pracy, a nie bezowocnej autoprezentacji i pisania CV – powiedział poseł Marek Plura. – Ten projekt nie jest po to, by likwidować bariery. Nie sprawi, że ktoś będzie lepiej widział, lepiej słyszał, lepiej chodził czy lepiej mieszkał, ponieważ nie odnosi się do barier i deficytów, ale wręcz przeciwnie – proponuje realne, konkretne działania właśnie tam, gdzie możliwości osób niepełnosprawnych mogą być dostrzeżone i wykorzystane – podkreślił.

– Musimy przekonać pracodawców, że warto dać szansę osobie niepełnosprawnej, która może pracować w systemie telepracy. I bardzo ważne jest, by uświadomić pozostałych, tj. stacjonarnych pracowników, że wykonujący pracę zdalną pracownicy także przyczyniają się do rozwoju firmy – dodał Krzysztof Wostal, członek Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

– W tym projekcie najważniejsze jest to, że tak naprawdę to on się nigdy nie kończy, i że beneficjenci, tj. pracownicy i pracodawcy, będą mogli liczyć na wsparcie zawsze – podsumował Marek Plura.

Na konferencji obecni byli liczni przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: Fundacji Kawalerów Maltańskich, Katolickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu oraz prywatnych przedsiębiorstw, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, MOPS, PCPR, POPON i pełnomocnicy prezydentów miast ds. osób niepełnosprawnych.

Kurs e-commerce
Zakres: przybliżenie tematyki funkcjonowania sklepu internetowego (m.in. wyszukiwanie informacji o towarach w Internecie, wprowadzanie i aktualizacja informacji o towarach, komunikacja z klientami, obsługa procesu sprzedaży, wprowadzanie informacji o sklepie do katalogów sieciowych, tworzenie i rozsyłanie informacji marketingowych, działanie i obsługa systemu ZSTN).
Liczebność grup: 10 osób, liczba edycji (grup): 16.
Terminy: edycje 1-8 od VI do X 2012; edycje 9-16 od XI 2012 do III 2013.
Czas trwania: 5 miesięcy; 60 godzin lekcyjnych stacjonarnie + 20 godzin e-learningu (gry symulacyjne)
Przewidziano możliwość realizacji zajęć w jednej z grup z udziałem tłumacza języka migowego.

Kurs web-design
Zakres: rozwijanie i weryfikowanie umiejętności dotyczących tworzenia stron internetowych (programowania HTML, XHTML, CSS, PHP; projektowania grafiki WWW; projektowania baz danych, działanie i obsługa systemu ZSTN).
Liczebność grup: 10 osób, liczba edycji (grup): 4.
Terminy: edycje 1-4 od VI 2012 do II 2013;
Czas trwania: 9 miesięcy; 100 godzin lekcyjnych stacjonarnie + 36 godzin e-learningu (gry symulacyjne)
Przewidziano możliwość realizacji zajęć w jednej z grup z udziałem tłumacza języka migowego.

Więcej na www.e-mozliwosci.pl

*Rekrutacja do udziału w projekcie: Joanna Zarzycka Stowarzyszenie FAON ul. Walerego Sławka 5, 40-833 Katowice, tel. 32. 798 96 06, tel. kom. 534 27 50 27 – do 31.12.2011 r.

IKa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również