Głuchoniewidomi wykorzystali szansę

Największa inicjatywa w historii środowiska osób głuchoniewidomych dobiegła końca. Zakończył się projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce", który w latach 2010-2012 realizowało Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) w partnerstwie z PFRON. Skorzystały z niego 634 osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu z całej Polski oraz 656 osób z ich otoczenia. Dzięki temu aż 157 osób z niepełnosprawnością znalazło w tym czasie zatrudnienie!

Za największy sukces projektu realizatorzy uważają właśnie tę ostatnią liczbę. – Ustalana na poziomie rządowym wartość docelowa tego wskaźnika wynosiła 80 osób, które rozpoczną zatrudnienie – tłumaczy Przemysław Żydok, koordynator merytoryczny projektu po stronie TPG. – Tymczasem zamykając działania, możemy poszczycić się aż 157 beneficjentami, którzy rozpoczęli pracę! Osiągnęliśmy prawie 200 proc. założonego wskaźnika, to spektakularny sukces, który jasno dowodzi, że w TPG i w środowisku osób głuchoniewidomych drzemie naprawdę wielki potencjał budzenia oraz realizowania samodzielności i aktywności społeczno-zawodowej.

Środowisko osób głuchoniewidomych to wyjątkowo zróżnicowana grupa, więc wsparcie udzielane w ramach projektu było odpowiednio zindywidualizowane i elastyczne. Beneficjenci skorzystali łącznie z prawie 50 000 godzin wsparcia, które złożyły się na przeszło 10 000 spotkań ze specjalistami. Największą popularnością cieszyły się zajęcia z trenerami pracy, trenerami motywacji i rehabilitantami. 240 osób skorzystało z warsztatów aktywizacyjnych, kolejnych 50 ze szkoleń zawodowych, a drugie tyle otrzymało dofinansowanie do indywidualnie dobranych szkoleń w miejscu zamieszkania. Ponad 119 osób otrzymało sprzęt niwelujący ograniczenia funkcjonalne.

Dodatkową wartością wypracowaną w ramach projektu jest zbadanie skuteczności modelu zatrudnienia wspomaganego w odniesieniu do osób głuchoniewidomych. Działaniom merytorycznym towarzyszyły analizy i wywiady jakościowe, które były opracowywane i publikowane wraz z wnioskami i rekomendacjami natury ogólniejszej, dzięki czemu z doświadczeń TPG będą mogły skorzystać także inne organizacje zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

PFRON wydał w ostatnim czasie podręcznik dobrych praktyk, w którym podsumował działania zrealizowane w ramach projektu. Jest on dostępny pod linkiem: http://mojapraca.org.pl/FILES/files/kontent/pokl_6_0_1/publikacja_DP.pdf
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15 proc. środków na jego realizację pochodziło z budżetu PFRON.

– Niestety mimo usilnych starań nie udało się kontynuacji w 2013 roku projektu „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce” – wyjaśnia P. Żydok.
– Gdy myślimy o TPG bez PO KL rodzą się obawy, bo tak dużej dawki różnorodnego wsparcia w ofercie dla osób głuchoniewidomych nie ma co się za szybko spodziewać. Dziura pozostanie zwłaszcza w zakresie profesjonalnej aktywizacji zawodowej, na którą na razie nie ma wypracowanej alternatywy. Z aktywizacją społeczną, rehabilitacją i poradnictwem powinno być nieco lepiej.
W planie jest kilka ciekawych projektów dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma w nim miejsca na dodatkowe działania dedykowane osobom głuchoniewidomym.
Starania o kontynuację pokazały jednak dość ważną rzecz, a mianowicie to, że osoby głuchoniewidome potrafią wziąć sprawy w swoje ręce. Otóż zarówno do TPG, jak i do PFRON trafiło kilkadziesiąt próśb od beneficjentów projektu z wyraźnym apelem o przedłużenie działań. Tego typu i tej skali zaangażowanie jest bezprecedensowe w historii naszej organizacji i stanowi ważną wartość dodaną projektu. Zresztą jest to kierunek bardzo istotny dla dalszego rozwoju. Tym razem, co prawda, się nie udało lecz duża grupa osób głuchoniewidomych umiejętnie reprezentująca interesy środowiska i stanowczo artykułująca swoje potrzeby, to przyszłość skutecznej realizacji misji TPG – powiedział koordynator projektu.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również