Kto jest w Polsce dyskryminowany?

Kto jest w Polsce dyskryminowany?

Co druga osoba badana jest zdania, że w naszym kraju istnieje problem gorszego traktowania ze względu na chorobę psychiczną oraz orientację psychoseksualną - m.in. wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" realizowanego na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Badani, odnosząc się do istnienia zjawiska gorszego traktowania różnych grup w Polsce, najczęściej wskazywali na taki problem w przypadku osób chorych psychicznie (49 proc.) i osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej (49 proc.). W dalszej kolejności wskazywali, że gorzej traktowani są niepełnosprawni fizycznie (43 proc.), osoby o odmiennym kolorze skóry (43 proc.) i osoby starsze (33 proc.). Najmniej osób wskazywało na dyskryminację osób po rozwodzie (15 proc.) czy posiadających małe dziecko lub rodziny wielodzietne (po 16 proc.). W kontekście tych wyników, na uwagę zasługują też wyniki badania dystansu społecznego, pokazującego uprzedzenia Polaków. W tej kategorii badani wskazują największy dystans społeczny kolejno do gejów, osób transseksualnych, biseksualnych, chorych psychicznie oraz lesbijek. Najmniejszy dystans Polki i Polacy odczuwają z kolei do osób niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózku, a więc osób niepełnosprawnych fizycznie, które jednocześnie – jak wynika z danych dotyczących gorszego traktowania – są postrzegane, jako jedna z grup najgorzej traktowanych. Inaczej wygląda ocena dystansu w sytuacji, kiedy badani mieli osobisty kontakt z przedstawicielami danej grupy. I tak największy dystans badani w tej kategorii deklarują w stosunku do Romów i osób chorych psychicznie, zaś najmniejszy do osób poruszających się na wózku oraz tych powyżej 50 roku życia.

Badani odczuwający duży dystans do grup LGBT czy mniejszości etnicznych, wyznaniowych, rasowych i narodowych, to częściej osoby z wykształceniem podstawowym, osoby starsze (po 55 r. życia) oraz osoby zamieszkujące na wsiach. Natomiast osoby odczuwające niewielkie dystans do tych grup to częściej osoby z wykształceniem wyższym, osoby młode (18 – 24, 25 – 34) oraz zamieszkujące większe miasta.

– Badania pokazują uprzedzenia Polaków, ale też ujawniają, że zauważamy dyskryminowanych. Największe uprzedzenia zgłaszamy do chorych psychicznie i LGBT, jednocześnie są oni uważani za najbardziej dyskryminowanych. W grupie nierówno, gorzej traktowanych pojawiają się tez osoby starsze i z niepełnosprawnością fizyczną. Te wyniki bardzo klarownie wyznaczają priorytety działań rządu w ramach polityki równościowej – komentuje Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania.

– Ciekawe jest to, jak osobisty kontakt z dyskryminowanymi zmienia odczuwany dystans (uprzedzenia). Przeważnie możliwość bezpośredniego kontaktu zmniejsza uprzedzenia – największy efekt zauważono w grupie LGBT. Widać z tego, że osobisty kontakt sprzyja przełamywaniu stereotypów – zauważa Pełnomocniczka o zmianie stereotypu.

Badania zostały przeprowadzone przez zespół naukowców z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” jest finansowany w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.rownetraktowanie.gov.pl.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również