„Miejska Dżungla” po raz ósmy

„Miejska Dżungla" po raz ósmy

W Miejskim Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach odbyło się 5 maja br. podsumowanie VIII edycji akcji społecznej realizowanej przez Urząd Miasta Katowice we współpracy ze szkołami pod nazwą „Miejska Dżungla".

Jest to autorski projekt mający na celu przełamywanie barier pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a społecznością lokalną poprzez kształtowanie odpowiednich postaw wobec tej grupy osób. W jego realizację zaangażowane są szkoły, a także Komenda Miejskiej Policji, Komenda Straży Miejskiej, Związek Harcerstwa Polskiego oraz organizacje pozarządowe. Na imprezie zostały wręczone podziękowania dla realizatorów i współorganizatorów akcji.

– „Miejska dżungla” realizuje pomysł, który powstał kilka lat temu, a ma służyć temu, by po pierwsze – uczyć mieszkańców, po drugie – uwrażliwiać młodzież szkolną na problemy osób niepełnosprawnych. I udaje nam się to robić wspaniale – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. – 43 szkoły włączyły się w tym roku w realizację programu, który obejmuje happeningi, spotkania z osobami niepełnosprawnymi, podczas których opowiadają młodzieży jak realizują swoje pasje, marzenia. I uczą ich też otwartości, innego spojrzenia na wiele spraw związanych z innością. Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursach: malarskim, literackim, multimedialnym, na plakat, a najlepszy z nich staje się plakatem przewodnim w roku następnym. Nagrody są atrakcyjne, bo można otrzymać tablet lub inny sprzęt multimedialny, jest więc o co walczyć. Znaczne zaangażowanie młodzieży, która z ciekawością wsłuchuje się w głos osób niepełnosprawnych daje nadzieję, że młode pokolenie będzie otwarte na różne problemy.

Projekt „Miejska Dżungla” został laureatem trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych – „SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS – 2011. Ponadto otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania – Usługi społeczne 2011″ organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tekst i fot. em
Data publikacji: 09.05.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również