Most do Essen

Most do Essen

O działaniach w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami", w tym wizycie niemieckich partnerów  w Katowicach informowaliśmy już na łamach „"NS".

Przyszedł czas na rewizytę w Essen, która miała miejsce w drugim tygodniu lipca br. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie polityk z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością. Polskich gości przyjął burmistrz Essen Rudolf Jedlinek.

Celem wizyty w Niemczech było pogłębienie wiedzy na temat tamtejszego systemu aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy wyjazdu szczególną uwagę zwrócili na dostosowanie dla tej grupy społecznej zarówno przestrzeni miejskiej, jak i miejsc pracy, a także na rozwiązania systemowe i prawne dotyczące ich aktywizacji zawodowej. Dlatego też Polacy poznali zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną instytucji zajmujących się w Essen wprowadzaniem w życie zawodowe osób niepełnosprawnych. Ponadto zdobyli wiedzę na temat finansowania takich samych lub podobnych działań oraz poznali w praktyce formy aktywności zawodowej tej grupy osób. Zostali także wprowadzeni w tematykę funkcjonowania organizacji parasolowych.

Ze strony Stowarzyszenia MOST koordynatorem projektu jest Agnieszka Kurda, wraz z którą do Essen pojechali: Agnieszka Przeniosło  (kierownik referatu ds. PFRON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Marcin Stempniak (Interdyscyplinarny Zespół ds. Niepełnosprawności w Urzędzie Marszałkowskim), Mariola Konarska-Meier (Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi), Stefania Gowda (pełnomocnik prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych), Halina Ignor (pełnomocnik prezydenta Rudy Śląskiej ds. osób niepełnosprawnych), Anna Masłowska (doradca ds. osób niepełnosprawnych w MOPR w Zabrzu i koordynator programu na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym MOPR), Jan Zieliński (pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego) oraz Helena Breczko (pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych prezydenta Zabrza).

Międzynarodowy projekt o nazwie „Ponad granicami walczymy z barierami” ze strony polskiej realizowany jest przez katowickie Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”, rybnickie Stowarzyszenie „Razem” i rudzkie Stowarzyszenie „Nadzieja”. Ze strony niemieckiej partnerem Polaków jest GSE, czyli Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH, wiodący dostawca usług społecznych w Essen. Należy dodać, iż to dzięki pracownikom Biura Współpracy z Zagranicą oraz pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych z Urzędu Miasta w Zabrzu udało się znaleźć niemieckiego partnera.

Celem tego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest adaptacja do polskich warunków, niemieckich rozwiązań w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Według pomysłodawców projektu pozwoli on na stworzenie modelu aktywizacji zawodowej czerpiącej zarówno z zachodnich, jak i polskich doświadczeń.

Info: Stowarzysznie MOST, oprac. IRCa

Data publikacji: 17.07.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również