Nowe projekty adresowane m.in. do osób z niepełnosprawnością

Nowe projekty adresowane m.in. do osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło trzy konkursy w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój" na lata 2014-2020.

Pierwszy z nich, dotyczy wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jego celem jest wypracowanie nowoczesnych rozwiązań, na przykładzie doświadczeń skandynawskich, kanadyjskich czy niemieckich, dzięki którym osoby te będą lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone zostaną wsparciem środowiska lokalnego zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna. Jak zapewnia ministerstwo kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona rodzinom i formalnym opiekunom osób z niepełnosprawnością intelektualną, aby mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Celem drugiego konkursu, który dotyczy walki z dziedziczonym ubóstwem na obszarach zdegradowanych jest stworzenie takich rozwiązań, które pomogą całym rodzinom, a następnie będą testowane i wykorzystane w działaniach instytucji lokalnych.

Ostatni konkurs jest skierowany do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest stworzenie im możliwości praktycznego szkolenia poprzez udział w wizytach studyjnych, szkoleniach, praktykach i stażach w innych krajach Unii Europejskiej.

Konkursy będą finansowane z środków unijnych, ich budżet łącznie wynosi ponad 31,6 mln zł.

sza
Data publikacji: 10.04.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również